Program szkolenia – Menadżer

Kurs trwa 4 dni (40 godzin szkoleniowych) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

Program I spotkania

2 dni – 27 godzin
Dzień I-II
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Doskonalenie zarządzania procesami

 • pomiary i monitorowanie procesów
 • analiza możliwości procesów, projektowanie , doskonalenie i wprowadzanie nowych i/lub ulepszonych procesów
 • ciągłe doskonalenie procesów i zarządzania organizacją

Organizacje realizujące zarządzanie przedsięwzięciami

 • typy organizacji
 • struktury organizacyjne i ich wpływ na realizację przedsięwzięć
 • rola kierownika przedsięwzięcia w różnych strukturach organizacyjnych
 • kluczowe cechy osobowe zarządzających
 • kompetencje kierownika przedsięwzięcia

Ryzyko w przedsięwzięciu/projekcie

 • charakterystyka ryzyka
 • ryzyka w cyklu życiowym przedsięwzięcia
 • proces zarządzania ryzykiem
 • ocena jakościowa ryzyka
 • ocena ilościowa ryzyka
 • narzędzia i techniki analizy ryzyka
 • określanie priorytetów ryzyka
 • planowanie reakcji na ryzyko

Koszty w przedsięwzięciu

 • planowanie zasobów: dostępność zasobów, procedury organizacyjne, szacowanie czasu realizacji działań, wymagania dotyczące zasobów
 • szacowanie kosztów: porównawcze, oddolne, parametryczne, szacunki kosztów
 • budżetowanie kosztów: plan bazowy kosztów
 • nadzorowanie kosztów: kontrola kosztów, technika zarządzania wartością wypracowaną, uaktualnianie kosztów, uaktualnianie budżetu, działania korygujące, oszacowania na zakończenie przedsięwzięcia

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Dzień III-IV
09.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Komunikacja w przedsięwzięciu

 • Organizacja spotkań grup projektowych
 • techniki komunikacji, plan komunikacji
 • dystrybucja informacji: wyniki prac, metody rozpowszechniania informacji, raporty, prezentacje
 • sprawozdania z realizacji: przeglądy, analizy odchyleń i trendów, raporty z wykonania, wymaganie zmian
 • zamykanie projektu: zapisy dotyczące wykonania, archiwizowanie przedsięwzięcia, doświadczenia z przedsięwzięcia

Budowanie zespołu

 • Rozwój zespołu
 • cele budowy zespołu
 • symptomy słabej pracy zespołu
 • podstawowe zasady budowy zespołu
 • przywództwo
 • przekształcanie grup w zespoły
 • źródła konfliktów w przedsięwzięciu
 • podejścia do rozwiązywania konfliktów
 • teorie motywacji: hierarchia potrzeb Maslowa, teorie X i Y Mc Gregora

Nadzorowanie przedsięwzięcia

 • sprawozdania o realizacji
 • nadzorowanie zmian zakresu przedsięwzięcia
 • nadzorowanie harmonogramów, analiza odchyleń
 • odchylenia czasowe, odchylenia kosztowe, wskaźniki wykonania kosztów i harmonogramu
 • zarządzanie wartością wypracowaną przedsięwzięcia
 • metody nadrabiania opóźnień przedsięwzięcia: wykorzystanie zasobów, histogram zasobów, czas rezerwowy
 • nadzorowanie jakości
 • monitorowanie i nadzorowanie ryzyka
 • działania korygujące
 • zarządzanie informacją

Zamknięcie przedsięwzięcia i doskonalenie efektywności działania

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

18.00 – Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE