O Certyfikacji

Europejska Grupa Doradcza od 2006 roku realizuje we współpracy z TÜV NORD Polska kursy objęte certyfikacją kompetencji personelu. W ramach programu przeszkolono około 1500 osób. Certyfikacja kompetencji personelu jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, których wiedza i umiejętności muszą być w sposób profesjonalny udokumentowane. Na zakończenie każdego z kursu przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przez niezależną jednostkę certyfikującą. Zawierana jest z kandydatem Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu. Certyfikaty wydawane są na okres 3 lat. Po tym okresie w celu utrzymania ich ważności przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu, który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy w ramach danej certyfikacji.

Osoby posiadające certyfikat TÜV NORD Polska dokumentują na rynku UE, Se wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

Fundusze Europejskie

Pełnomocnik

od 21 X 2021 – Warszawa

Menadżer

od 05 XI 2021 – Warszawa

Innowacje

Pełnomocnik

od 21 X 2021 – Warszawa

Menadżer

od 05 XI 2021 – Warszawa

Zarządzanie projektami

Pełnomocnik

od 21 X 2021 – Warszawa

Menadżer

od 05 XI 2021 – Warszawa

Balanced ScoreCard

Specjalista

od 28 X 2021 – Warszawa

Menadżer

od 18 XI 2021 – Warszawa

Jakość

Pełnomocnik

od 28 X 2021 – Warszawa

Menadżer

od 18 XI 2021 – Warszawa

Bezpieczeństwo żywności

Specjalista

od 28 X 2021 – Warszawa

Menadżer

od 18 XI 2021 – Warszawa

Zarządzanie Środowiskowe

Specjalista

od 28 X 2021 – Warszawa

Menadżer

od 18 XI 2021 – Warszawa

Zarządzanie BHP

Specjalista

od 28 X 2021 – Warszawa

Menadżer

od 18 XI 2021 – Warszawa

Auditor

od 18 XI 2021 – Warszawa

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE