Organizatorzy

TÜV NORD Polska powstał w wyniku połączenia dwóch uznanych na świecie koncernów – RWTÜV AG i TÜV NORD AG . Połączenie pozwoliło wykorzystać ogromny potencjał obu organizacji m.in. w zakresie certyfikacji i odbiorów technicznych. Zgodnie z trendami rynkowymi TÜV NORD Polska wciąż poszerza ofertę o nowe produkty, klientów wyposaża w najnowsze rozwiązania z dziedziny zarządzania firmą, które pozwalają im na równą walkę z konkurencją.

TÜV NORD Polska działa w zakresie:

  • certyfikacji systemów zarządzania
  • certyfikacji wyrobów
  • certyfikacji personelu
  • badań technicznych
  • badań wyrobów
  • nadzorów produkcyjnych
  • szkoleń
  • benchmarkingu

Atutem firmy jest bogata tradycja, której korzenie wyrosły na gruncie niemieckim a rozwinęły się na polskim rynku. TÜV NORD Polska nieustannie wzbogaca wiedzę i doświadczenie ponad 160-ciu auditorów. Szczyci się wieloma nagrodami m.in. Solidnej Firmy, Fair Play, Medalu Europejskiego. Wyznacznikami dla pracowników na każdym etapie pracy są przyjęte przez TÜV NORD Polska wartości: KOMPETENCJA, PARTNERSTWO, ETYKA

EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA jest firmą szkoleniowo – konsultingową, działającą na polskim rynku od 2004 roku. Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie szkoleń i konsultingu. Specjalizujemy się w organizacji profesjonalnych treningów skierowanych głównie do specjalistów, kadry kierowniczej wyższego oraz średniego szczebla. Nasza oferta skierowana jest zarówno do instytucji publicznych, organizacji samorządowych, przedsiębiorstw jak i osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Od momentu rozpoczęcia działalności EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA przeszkoliła ponad 37 000 osób z blisko 19 000 firm, organizacji samorządowych, instytucji publicznych. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają listy referencyjne ( > zobacz <) .

W chwili obecnej EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA realizuje programy szkoleniowe obejmujące tematykę: funduszy europejskich, zamówień publicznych, studium wykonalności oraz szkoleń menedżerskich; organizuje również specjalistyczne kursy m.in. kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kursy objęte procesem certyfikacji kompetencji personelu są pionierskim produktem na krajowym rynku. Proponujemy Państwu możliwość potwierdzenia kompetencji poprzez uzyskanie certyfikacji w obszarze: funduszy europejskich, zarządzania projektami, zarządzania innowacjami, Balanced ScoreCard, zarządzania jakością, zarządzania BHP, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zespół naszej firmy tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE, nowoczesnych metod zarządzania oraz systemów jakości. Sukces naszych przedsięwzięć zawdzięczamy zespołowi ekspertów, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny wszystkich naszych działań.

Relacje z Klientami budujemy poprzez świadczenie usług w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE