Program szkolenia – Specjalista

Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program I spotkania
Dzień I-III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia
 • Prawo żywnościowe
 • Główne systemy zarządzania. Norma ISO 22000, ISO 9001 – kluczowe wymagania, dokumentacja i zapisy
 • Bezpieczeństwo żywności a jakość
 • Polityka bezpieczeństwa żywności oraz jej realizacja
 • Odpowiedzialność kierownictwa i Zespół HACCP
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP (Codex Alimentarius, ISO 22000)
 • Zakup bezpiecznych surowców i materiałów
 • Analiza zagrożeń
 • Programy operacyjne
 • Nadzór nad dokumentacją i zapisami
 • Weryfikacja systemu HACCP
 • Audit wewnętrzny systemu

Struktura podziału prac /WBS/.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE