Terminy

Termin i miejsce kursu SPECJALISTA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI

Spotkanie 1 / 3 dni /

  • 29 października 2021 - 31 października 2021

Spotkanie 2 / 3 dni /

  • 29 października 2021 - 31 października 2021

Termin i miejsce kursu MENEDŻER ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI

Spotkanie 1 / 3 dni /

  • 19 listopada 2021 - 21 listopada 2021

Spotkanie 2 / 3 dni /

  • 26 listopada 2021 - 27 listopada 2021

Opłata

Koszt kursu na SPECJALISTĘ wynosi 3 100 PLN [ zwolnione z VAT]
(w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia całego kursu, materiały dydaktyczne w wersji drukowanej i elektornicznej , obiad, przerwy kawowe, egzamin, certyfikat Specjalisty Zarządzania Innowacjami wydany przez TÜV NORD po zdanym egzaminie).

Koszt kursu na MENEDŻERA wynosi 3 100 PLN [ zwolnione z VAT]
((w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia całego kursu, materiały dydaktyczne w wersji drukowanej i elektornicznej, obiad, przerwy kawowe, egzamin, certyfikat Menedżera Zarządzania Innowacjami wydany przez TÜV NORD Polska po zdanym egzaminie).

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy

plik Word lub plik PDF

i przesłać faxem, pocztą elektroniczną na adres biuro@certyfikacja.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Europejska Grupa Doradcza,
ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE