Terminy

Termin i miejsce kursu SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Spotkanie 1 / 3 dni /

  • 19 listopada 2021 - 21 listopada 2021

Termin i miejsce kursu PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Spotkanie 1 / 3 dni /

  • 10 grudnia 2021 - 12 grudnia 2021

Spotkanie 2 / 2 dni /

  • 17 grudnia 2021 - 18 grudnia 2021

Termin i miejsce kursu AUDITOR WEWNĘTRZNY DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Spotkanie 1 / 3 dni /

  • 29 listopada 2021 - 1 grudnia 2021

Opłata

Koszt kursu na SPECJALISTĘ wynosi 2 100 PLN [ zwolnione z VAT]
(w opłacie tej zawarte są koszty szkolenia, materiały dydaktyczne w wersji drukowanej, obiady , przerwy kawowe, egzamin, certyfikat Specjalista ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy wydany przez TÜV NORD po zdanym egzaminie)

Koszt kursu na PEŁNOMOCNIKA wynosi 3 100 PLN [ zwolnione z VAT]
(w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia kursu, materiały dydaktyczne w wersji drukowanej, obiady, przerwy kawowe, egzamin, certyfikat Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydany przez TÜV NORD po zdanym egzaminie).

Koszt kursu na AUDITORA WEWNĘTRZNEGO wynosi 2 190 PLN [ zwolnione z VAT]
(w opłacie tej zawarte są koszty szkolenia, materiały dydaktyczne w wersji drukowanej, obiady , przerwy kawowe, egzamin, certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydany przez TÜV NORD po zdanym egzaminie).

Zapisy

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy

plik Word lub plik PDF

i przesłać faxem, pocztą elektroniczną na adres biuro@certyfikacja.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Europejska Grupa Doradcza,
ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE