Program szkolenia – Specjalista

Kurs trwa 4 dni (32 godziny szkoleniowe) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

Program I spotkania
Dzień I-II
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Procesowe podejście do zarządzania organizacją

 • ewolucja podejść do zarządzania organizacją
 • specyfika zarządzania procesowego w organizacji
 • wizja, misja, strategia, polityki i cele organizacji
 • procesy w organizacji i ich identyfikowanie
 • klienci, strony zainteresowane, identyfikowanie potrzeb i wymagań, cele, miary i wskaźniki procesów.

Wprowadzenie do zarządzania przedsięwzięciami/projektami

 • przedsięwzięcie/projekt – co to jest?
 • rodzaje przedsięwzięć/projektów
 • metodyka zarządzanie przedsięwzięciami/projektami
 • strukturyzacja przedsięwzięcia/projektu a struktura organizacyjna organizacji
 • cykle życiowe przedsięwzięcia
 • fazy cyklu życiowego
 • grupy procesów w zarządzaniu przedsięwzięciami.

Inicjowanie przedsięwzięcia/projektu

 • wymagania dotyczące przedsięwzięcia
 • wybór przedsięwzięcia
 • definiowanie przedsięwzięcia
 • ekonomiczne kryteria wyboru przedsięwzięcia.
 • ocena ekspertów
 • ryzyka dotyczące przedsięwzięć

Planowanie przedsięwzięcia/projektu

 • cel planowania, role i odpowiedzialności w planowaniu
 • planowanie zakresu przedsięwzięcia/projektu
 • składniki planu przedsięwzięcia/projektu
 • opracowanie planu przedsięwzięcia

Struktura podziału prac /WBS/.

 • cel opracowania struktury podziału prac
 • procedura opracowania WBS
 • słownik WBS
 • zastosowanie WBS

Budowanie harmonogramu przedsięwzięcia/projektu

 • wykorzystanie struktury podziału prac
 • określanie działalności i sekwencji działalności
 • szacowanie czasu realizacji działalności
 • typy harmonogramów
 • harmonogramy sieciowe
 • metoda diagramu kolejności
 • typy relacji działań
 • pełny diagram kolejności
 • ścieżka krytyczna
 • oszacowania przy ograniczonych zasobach
 • oszacowania przy ograniczonym czasie
 • oszacowania PERT
 • obliczenia kosztów i czasu trwania
 • harmonogram przedsięwzięcia

Opracowanie planu zarządzania ryzykiem.

 • ryzyko w przedsięwzięciach
 • proces zarządzania ryzykiem
 • rodzaje ryzyka
 • identyfikacja ryzyka i metody identyfikowania ryzyka
 • analiza ryzyka

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Program II spotkania
DZIEŃ III-IV
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Opracowanie budżetu

 • koszty w przedsięwzięciu
 • planowanie zasobów: dostępność zasobów, procedury organizacyjne, szacowanie czasu realizacji działań, wymagania dotyczące zasobów
 • szacowanie kosztów: porównawcze, oddolne, parametryczne, szacunki kosztów
 • budżetowanie kosztów:plan bazowy kosztów

Planowanie jakości

 • jakość w przedsięwzięciu
 • planowanie jakości
 • zapewnienie jakości
 • nadzorowanie jakości

Opracowanie planu zakupów

 • planowanie zakupów
 • planowanie zamówień
 • specyfikacja zakupów
 • kryteria oceny dostawców
 • ocena i wybór dostawców
 • rodzaje kontraktów i administrowanie kontraktem
 • zamknięcie kontraktu: audity zamówień, akceptacja i zamknięcie

Planowanie zasobów ludzkich

 • zasoby ludzkie w przedsięwzięciu
 • planowanie organizacyjne: wymagania i ograniczenia, role i odpowiedzialności, macierz zasobów, struktura organizacyjna przedsięwzięcia
 • pozyskiwanie personelu
 • kształtowanie zespołu: techniki kształtowania zespołu

Komunikacja w przedsięwzięciu

 • planowanie komunikacji
 • odbiorcy informacji i ich potrzeby
 • techniki komunikacji

Realizacja przedsięwzięcia.

 • realizacja planu przedsięwzięcia
 • strategie organizacyjne
 • działania zapobiegawcze
 • działania korygujące
 • umiejętności w zakresie zarządzania oraz doświadczenie i wiedza o wyrobie
 • system akceptacji wykonanych prac
 • spotkania dotyczące stanu realizacji przedsięwzięcia
 • kształtowanie zespołu
 • zarządzanie systemem informacji
 • wybór dostawców i zarządzanie dostawami
 • zapewnienie jakości

Nadzorowanie przedsięwzięcia.

 • sprawozdania o realizacji
 • nadzorowanie zmian zakresu przedsięwzięcia
 • nadzorowanie harmonogramów, analiza odchyleń

Zakończenie przedsięwzięcia

 • zakończenie kontraktów na dostawy, audit zakupów, formalna akceptacja i zamknięcie
 • administracyjne zakończenie przedsięwzięcia
 • sprawdzenie zadowolenia klienta
 • doświadczenia dla następnych przedsięwzięć

Standardy akredytacji i certyfikacji, dyrektywy i normy

13:00 – Przerwa obiadowa,
17:00 – Podsumowanie dnia,

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE