Kadra

Zajęcia prowadzą praktycy z zakresu zarządzania strategicznego opartego o Balanced ScoreCard posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Specjalizują się w wykorzystaniu nowoczesnych technik w zakresie zarządzania strategicznego oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, w celu efektywnego i skutecznego wdrożenia strategii. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują świadcząc usługi szkoleniowe i doradcze firmom działającym w Polsce.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE