Program szkolenia – Specjalista

Kurs trwa 3 dni (24 godzin szkoleniowych) i obejmuje 1 spotkanie :

Program I spotkania
Dzień I-III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Zarządzanie strategiczne i jego etapy

 • istota zarządzania strategicznego
 • fazy zarządzania strategicznego
 • główne niebezpieczeństwa procesu wdrażania strategii

Analiza strategiczna

 • Analiza makrootoczenia
 • Metody scenariuszowe
 • Budowanie scenariusza

Analiza otoczenia konkurencyjnego

 • Analiza „pięciu sił” M.E. Portera
 • Analiza atrakcyjności sektora według modelu Portera
 • Ocena punktowa atrakcyjności
 • Mapa grup strategicznych
 • Krzywa doświadczeń

Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

 • Zasady i sposoby badania potencjału przedsiębiorstwa
 • Bilans strategiczny przedsiębiorstwa
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu
 • Cykl życia produktu i technologii
 • Modele portfelowe

Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

 • Analiza SWOT

Proces wdrażania systemu zarządzania strategicznego opartego na zrównoważonej karcie wyników

 • sformułowanie misji
 • analiza strategiczna
 • sformułowanie i operacjonalizacja wizji
 • opracowanie i aktualizacja strategii
 • opracowanie mapy strategii
 • opracowanie karty wyników organizacji
 • opracowanie planu strategicznego w oparciu o kartę wyników organizacji
 • tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
 • opracowanie kart wyników dla jednostek biznesowych, funkcji, procesów, stanowisk pracy

Zrównoważona Karta Wyników jako metoda budowy i wdrażania strategii firmy – wprowadzenie

 • podstawowe problemy praktyczne zarządzania strategicznego
 • zrównoważona karta wyników – istota metody
 • perspektywa finansowa
 • perspektywa klienta
 • perspektywa procesów wewnętrznych
 • perspektywa rozwoju
 • korzyści z wdrożenia BSC

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE