Zarządzanie projektami

Szkolenia

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

SPECJALISTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

MENEDŻER ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Szkolenia mają na celu rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie zarządzania projektami/ przedsięwzięciami oraz wprowadzenie nowatorskiego podejścia do zagadnienia stałego podnoszenia kompetencji. Szkolenia są objęte procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Cel kursów

Głównym celem kursu SPECJALISTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI jest doskonalenie umiejętności z zakresu kompleksowego i efektywnego zarządzania przedsięwzięciami/projektami.

Głównym celem kursu MENEDŻER ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI jest trening umiejętności stosowania zaawansowanych technik decyzyjnych, analitycznych, kontrolnych, planistycznych oraz organizacyjnych, które umożliwiają zwiększenie efektywności zarządzania przedsięwzięciami / projektami oraz wykorzystania projektów dla zwiększenia efektywności zarządzania organizacją i realizacji celów strategicznych.

Do kogo skierowane są kursy?

Kursy adresowane są do pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. Program kursu przeznaczony jest dla kadry odpowiedzialnej za realizację i zarządzanie przedsięwzięciami/projektami.

Korzyści udziału w kursach

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskim, realizowany przez trenerów praktyków gwarantuje uczestnikom zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych w grupach średnio 16 – osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu: Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów – materiały drukowane w formie obszernej książki oraz pendrive z aktualnymi wzorami umów, dokumentów, publikacji.

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia dla certyfikacji z zakresu zarządzania projektami. Pierwszy stopnień to ukończenie kursu SPECJALISTA i zdobycie tytułu SPECJALISTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Spełnienie tego kryterium pozwala na uczestnictwo w kursie drugiego stopnia – MENEDŻERA i uzyskanie tytułu MENEDŻERA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE