Fundusze Europejskie

Szkolenia

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

PEŁNOMOCNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH

MENEDŻER FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Kursy mają na celu rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz wprowadzenie nowatorskiego podejścia do zagadnienia stałego podnoszenia kompetencji.

Kursy są odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie kształcenia kadr zajmujących się funduszami europejskimi, rozwoju zawodowego pracowników. Szkolenia są objęte procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Cel kursów

Głównym celem kursu PEŁNOMOCNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH jest zapoznanie uczestników ze źródłami pozyskania funduszy na projekty rozwojowe, z zasadami ich udzielania, z zarządzaniem projektem od momentu napisania wniosku do etapu rozliczenia i raportowania.

Celem kursu MENEDŻER FUNDUSZY EUROPEJSKICH jest poszerzenie wiedzy Pełnomocników o kolejne zagadnienia w zakresie przygotowywania studiów wykonalności oraz sporządzania dokumentacji dla procedur przetargowych zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Do kogo skierowane są kursy?

Kursy adresowane są do pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. Kursy przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką funduszy europejskich, zamierzających poszerzyć swoją wiedzę, a także osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Korzyści udziału w kursach

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskim, realizowany przez trenerów praktyków gwarantuje uczestnikom zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych w grupach średnio 16 – osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu: Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów drukowanych oraz na pendrive, imienny certyfikat ukończenia szkolenia. Podczas kursu słuchacze pracują w grupach 2-3 osobowych przy stanowiskach komputerowych na przykładach projektów własnych lub proponowanych przez trenera

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia dla certyfikacji z zakresu funduszy europejskich. Pierwszy stopnień to ukończenie kursu PFE i zdobycie tytułu PEŁNOMOCNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Spełnienie tego kryterium pozwala na uczestnictwo w kursie drugiego stopnia – MFE i uzyskanie tytułu MENEDŻERA FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE