Program szkolenia – Menadżer

Kurs trwa 4 dni (40 godzin szkoleniowych) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

Program spotkania

Dzień I-VII
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Kurs trwa trwa 7 dni (56 godzin lekcyjnych) i obejmuje 2 spotkania:

  • Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami
  • Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi
  • Odpowiedzialność i prawo
  • Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
  • Metody statystyczne
  • Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia
  • Narzędzia ciągłego doskonalenia

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE