Bezpieczeństwo żywności

Szkolenia

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Celem kursów jest rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie zagadnień związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności. Szkolenia są objęte procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Cel kursów

Głównym celem kursów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji koordynujących w obszarze systemów bezpieczeństwa żywności. Szkolenia mają charakter teoretyczno – praktyczny przez co osoby biorące udział w zajęciach nabywają nowych umiejętności opracowywania, monitorowania oraz oceniania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Celem kursu SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI jest zapoznanie uczestników szkolenia z głównymi zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Program szkolenia zawiera tematykę dotyczącą systemu HACCP, normy ISO 22000 oraz zakresu ich zastosowania.

Głównym celem szkolenia PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI jest dostarczenie wiedzy umożliwiającej szeroką ocenę systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Uczestnicy nabywają umiejętności wdrażania i koordynowania zadań związanych z zachowaniem zasad systemu HACCP oraz normy ISO 22000. Dzięki udziałowi w szkoleniu osoby uczestniczące uzyskuja kwalifikacje do samodzielnego podejmowania decyzji oraz nadzorowania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa żywności.

Do kogo skierowane są kursy?

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw sektora spożywczego, powołanych do opracowania i koordynowania prac związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności. Biorąc udział w szkoleniu uczestnicy nabywają kwalifikacje i umiejętności w ramach sprawnego zarządzania systemami bezpieczeństwa żywności. Poprzez udział w specjalistycznych kursach, osoby uczestniczące potwierdzają swoje kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności certyfikatem niezależnej i akredytowanej jednostki certyfikującej.

Korzyści udziału w kursach

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców praktyków sektora przemysłu spożywczego. Kadra zaangażowana jest na co dzień w aktywny konsulting oraz auditowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. W trakcie szkoleń uczestnicy pracują w kilkuosobowych grupach przy rozwiązywaniu zadań problemowych oraz opracowywaniu przykładów zastosowania wymagań normy. Dzięki temu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu: Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów – materiały drukowane w formie obszernej książki oraz pendrive z aktualnymi wzorami umów, dokumentów, publikacji.

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia dla certyfikacji kompetencji personelu w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Każdy ze wskazanych szczebli jest niezależny. Można uczestniczyć tylko w kursie na Specjalistę lub tylko uzyskać stopień Pełnomocnika.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE