Program szkolenia – Menadżer

Kurs trwa 5 dni (40 godzin lekcyjnych) i obejmuje 2 spotkania

Program I spotkania

3 dni – 27 godzin
Dzień I-III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia
 • prawo żywnościowe
 • organizacja i zarządzanie
 • Infrastruktura
 • Główne systemy zarządzania
 • Wymagania normy ISO 22000
 • Dokumentacja oraz zapisy wg ISO 22000
 • Programy wstępne i operacyjne programy wstępne
 • Bezpieczeństwo żywności a jakość żywności
 • Procesy technologiczne
 • Rola urzędowych kontroli
 • Polityka bezpieczeństwa żywności
 • Realizacja polityki bezpieczeństwa żywności
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zespół interdyscyplinarny HACCP

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Program II spotkania

2 dni – 18 godzin
Dzień IV-V
09.00 – Rozpoczęcie szkolenia
 • Sprawozdawczość z prac Zespołu HACCP
 • Gotowość na sytuacje kryzysowe
 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Harmonogram wdrażania systemu HACCP
 • Tworzenie dokumentacji procesowej
 • Programy wstępne
 • Proces zakupów bezpiecznych surowców i materiałów
 • Organizacja produkcji
 • Analiza zagrożeń
 • Walidacja środków nadzoru
 • Plan HACCP
 • Programy operacyjne
 • Weryfikacja systemu
 • Działania korekcyjne i korygujące dla CCP
 • Zasady nadzorowania dokumentacji oraz zapisów
 • Weryfikacja systemu HACCP
 • Zasady i tryb postępowania
 • Weryfikacja wdrożonego systemu HACCP
 • Audit wewnętrzny
 • Zarządzanie programem auditów
 • Aspekty psychologiczne
 • Poufność Integracja systemów w zarządzaniu firmami branży spożywczej

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

18.00 – Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE