Program szkolenia – Pełnomocnik

Kurs trwa 5 dni (40 godzin lekcyjnych):

Program I spotkania

3 dni – 27 godzin
Dzień I-III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Standardy środowiskowe, etyka środowiskowa
System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w organizacji

 • żywnościowe
 • organizacja i zarządzanie
 • Infrastruktura
 • Główne systemy zarządzania
 • Wymagania normy ISO 22000
 • Dokumentacja oraz zapisy wg ISO 22000
 • Programy wstępne i operacyjne programy wstępne
 • Bezpieczeństwo żywności a jakość żywności
 • Procesy technologiczne
 • Rola urzędowych kontroli
 • Polityka bezpieczeństwa żywności
 • Realizacja polityki bezpieczeństwa żywności
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zespół interdyscyplinarny HACCP

Planowanie wdrażania SZŚ
Korzyści z wdrażania systemu zarządzania środowiskowego

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Program II spotkania

2 dni – 18 godzin
Dzień IV-V
09.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
Integracja systemów zarządzania
Wprowadzenie do akredytacji i certyfikacji
Praca zespołowa
Auditowanie

 • Zarządzanie programem auditów
 • Działania auditowe (zainicjowanie auditu, przeprowadzenie auditu, działania poauditowe)
 • Kompetencje i ocena audytorów wewnętrznych: cechy osobowości, wiedza i umiejętności, wykształcenie, doświadczenie i szkolenie, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji, ocena auditorów.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

18.00 – Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE