Kadra

Zajęcia prowadzone są przez trenerów praktyków z zakresu zarządzania innowacjami, posiadających przygotowanie teoretyczne poparte wieloletnią praktyką, doświadczenie dydaktyczne w zakresie zarządzania nowoczesnymi technologiami. Kadra zaangażowana w prowadzenie szkoleń, na co dzień zajmuje się aktywnym konsultingiem oraz projektami badawczo – rozwojowymi w zakresie zarządzania innowacjami.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE