Certyfikacja

Szkolenia objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu, potwierdzającym wyższy poziom dojrzałości organizacji. Kursy SPECJALISTA ZARZĄDZANIA INNOWACJI oraz MENEDŻER ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI zakończone są egzaminami przygotowanymi i przeprowadzanymi przez specjalistów z niezależnej jednostki certyfikującej TÜV NORD Polska.

Warunki udziału w egzaminie

Osoba uczestnicząca w kursie przystępuje do egzaminu i ubiega się o uzyskanie tytułu SPECJALISTA / MENEDŻER ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI przyznawanego w ramach certyfikacji personelu. Warunkiem uczestniczenia w kursie SPECJALISTA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI jest posiadanie:

  • wykształcenia wyższego oraz
  • min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

W przypadku MENEDŻERA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

  • uzyskanie tytułu SPECJALISTA ZARZĄDZANIA INNOWACJI oraz
  • posiadanie wykształcenia wyższego,
  • min. 2 lata zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, w tym min. 1 rok zatrudnienia w działach badawczo rozwojowych, projektowych, technologicznych, racjonalizatorskich, planowania strategicznego, restrukturyzacji, zarządzania zasobami ludzkimi.

Egzaminy w formie pisemnej przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
  • możliwość ciągłego doskonalenia
  • aktualizacji wiedzy uznanie na międzynarodowym rynku pracy

Po spełnieniu wszystkich wymagań oraz pozytywnie zdanym egzaminie na SPECJALISTĘ / MENEDŻERA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE