Innowacje

Szkolenia

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

SPECJALISTA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI

MENEDŻER ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie kształcenia pracowników i możliwości wykorzystania nowych technik zarządzania strukturami przedsiębiorstwa, systemów jakości oraz nowych rozwiązań technologicznych, których głównym celem jest rozwój polskiej przedsiębiorczości, wzrostu jej konkurencyjności na otwartym rynku Unii Europejskiej oraz pozostałych obszarach gospodarczych świata.

Cel kursów

Celem kursu SPECJALISTA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI jest zapoznanie uczestników szkolenia z nowoczesnymi technikami zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi, systemami jakości, nowymi technologiami. Głównym celem kursu MENEDŻER ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI jest trening umiejętności stosowania zaawansowanych technik decyzyjnych, analitycznych, kontrolnych, planistycznych oraz organizacyjnych, które umożliwiają zwiększenie efektywności zarządzania innowacjami.

Do kogo skierowane są kursy?

Kursy skierowane są do kadry kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką zarządzania innowacjami, chcących zatrudniać profesjonalnie przeszkoloną, kompetentną kadrę. Ofertę kierujemy zarówno do pracodawców, jak i osób indywidualnych, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania innowacjami.

Korzyści udziału w kursach

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania innowacjami, realizowany przez trenerów praktyków gwarantuje uczestnikom zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych w grupach średnio 16 – osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu: Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów – materiały drukowane w formie obszernej książki oraz pendrive z aktualnymi wzorami umów, dokumentów, publikacji.

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia dla certyfikacji z zakresu zarządzania innowacjami. Pierwszy stopnień to ukończenie kursu SPECJALISTA i zdobycie tytułu SPECJALISTA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI. Spełnienie tego kryterium pozwala na uczestnictwo w kursie drugiego stopnia – MENEDŻERA i uzyskanie tytułu MENEDŻERA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE