Program szkolenia – Auditor

Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program I spotkania
Dzień I-III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Auditowanie

Rodzaje auditów
Audity SZŚ
Zasady auditowania. Proces auditu wewnętrznego – przegląd typowych działań auditowych
Kryteria auditów wewnętrznych, wymagania normy ISO 14001 z punktu widzenia auditora
Działania auditowe

  • zainicjowanie auditu,
  • przeprowadzenie przeglądu dokumentacji,
  • przygotowanie planu auditu i ustalenie tropów auditowych,
  • przeprowadzenie auditu,
  • przygotowanie, zatwierdzania i rozpowszechnianie raportu z auditu,
  • zakończenie auditu,
  • działania poauditowe: działania korygujące/zapobiegawcze; powtórzenie auditu;

Kompetencje i ocena auditorów wewnętrznych: cechy osobowości, wiedza i umiejętności, wykształcenie, doświadczenie i szkolenie, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji, ocena auditorów.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE