Program szkolenia – Specjalista

Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program I spotkania
Dzień I-III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Zarządzanie Środowiskowe

 • Główne założenia zarządzania środowiskowego
 • Etyka środowiskowa

System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w organizacji

 • Polityka środowiskowa
 • Aspekty środowiskowe
 • Wymagania prawne i inne (prawo ochrony środowiska, gospodarka odpadami, inne ustawy związane)
 • Cele i zdania środowiskowe oraz program(y) zarządzania środowiskowego
 • Struktura i odpowiedzialność
 • Szkolenie, świadomość i kompetencje
 • Komunikowanie się
 • Sterowanie operacyjne
 • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
 • Monitorowanie i pomiary
 • Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja i zapisy SZŚ
 • Przegląd wykonywany przez kierownictwo

Auditowanie

 • Rodzaje auditów
 • Audity SZŚ
 • Zasady auditowania. Proces auditu wewnętrznego – przegląd typowych działań auditowych.

Struktura podziału prac /WBS/.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE