Jakość

Szkolenia

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MENEDŻER SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Szkolenia mają na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9000:2001. Uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające na opanowanie w sposób fachowy aspektów systemu zarządzania jakością oraz poznają techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla poprawnej realizacji polityki jakości w organizacji.

Cel kursów

Głównym celem kursu PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i przeprowadzania auditów oraz oceny skuteczności systemu zarządzania jakością. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością.

Celem szkolenia MENEDŻER SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ jest zapoznanie uczestników z korzyściami płynącymi z zarządzania zorientowanego procesowo oraz nabycie umiejętności samodzielnego planowania, realizowania oraz oceniania projektów. Przedstawiane są narzędzia i techniki organizacji poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań. Kurs ma charakter zajęć teoretyczno – praktycznych.

Do kogo skierowane są kursy?

Szkolenia przeznaczone są dla kadry zarządzającej oraz menedżerów wszystkich organizacji sektora przemysłowego, usługowego, handlowego, uczestniczących w procesach opracowywania celów operacyjnych, rozwojowych przedsiębiorstwa, jak również jego organizacji. Poprzez udział w szkoleniach, osoby uczestniczące potwierdzają swoje kompetencje w zakresie Systemu Zarządzania Jakością certyfikatem niezależnej i akredytowanej jednostki certyfikującej.

Korzyści udziału w kursach

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu systemu zarządzania jakością realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców praktyków. Kadra zaangażowana jest na co dzień w aktywny konsulting oraz auditowanie systemów zarządzania jakością.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. W trakcie szkoleń uczestnicy pracują w kilkuosobowych grupach przy rozwiązywaniu zadań problemowych oraz opracowywaniu przykładów zastosowania wymagań normy. Dzięki temu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu: Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów – materiały drukowane w formie obszernej książki oraz pendrive z aktualnymi wzorami umów, dokumentów, publikacji.

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia dla certyfikacji kompetencji personelu w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. Pierwszy stopień to ukończenie szkolenia i zdobycie tytułu PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Spełnienie tego kryterium pozwala na uczestniczenie w kursie drugiego stopnia i uzyskanie tytułu MENEDŻERA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE