Zarządzanie BHP

Szkolenia

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY

Kursy są odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie wyspecjalizowanej kadry posiadającej kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz umiejętności przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP. Kursy mają na celu rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie systemu zarządzania BHP. Szkolenia są objęte procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Cel kursów

Kursy ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych.

Głównym celem szkolenia SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-N serii 45001.

Celem kursu PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP jest dostarczenie uczestnikom wiedzy umożliwiającej szeroką ocenę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-N serii 45001.

Głównym celem szkolenia AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP jest zdobycie umiejętności przeprowadzania auditów wewnętrznych w obszarze BHP. Uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia auditów, wymaganiami norm PN-N serii 45001 z punktu widzenia auditora, zasadami przygotowania i zatwierdzania raportów z auditów.

Do kogo skierowane są kursy?

Kursy skierowane są do osób chcących potwierdzić swoje kompetencje w zakresie Systemu Zarządzania BHP certyfikatem niezależnej i akredytowanej jednostki certyfikującej. Obecny rynek pracy i pracodawcy stawiają na wyszkolony personel, który posiada nie tylko wiedzę specjalistyczną, ale również potwierdzone kompetencje w zakresie jej stosowania w praktyce.

Korzyści udziału w kursach

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, realizowany przez trenerów, praktyków gwarantuje uczestnikom zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. W trakcie szkoleń uczestnicy pracują w kilkuosobowych grupach przy rozwiązywaniu zadań problemowych oraz opracowywaniu przykładów zastosowania wymagań normy. Dzięki temu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu: Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów – materiały drukowane w formie obszernej książki oraz pendrive z aktualnymi wzorami umów, dokumentów, publikacji.

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia zawodowego w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dla osób, które zamierzają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania BHP proponujemy: Pierwszy stopień: szkolenie SZBHP i zdobycie po zdanym egzaminie tytułu SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY. Spełnienie tego kryterium pozwala na uczestnictwo w kursie drugiego stopnia – PZBHP i uzyskanie tytułu PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY.

Dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych BHP przeznaczone jest szkolenie AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY. W szkoleniu tym można uczestniczyć zarówno po ukończeniu kursu Specjalisty BHP i/lub Pełnomocnika BHP, jak również istnieje możliwość niezależnego udziału w szkoleniu i przystąpienie do egzaminu.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE