Program szkolenia – Pełnomocnik

Kurs trwa 6 dni (48 godzin lekcyjnych) i obejmuje 2 spotkania:

Program spotkania
Dzień I-VI
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia
  • System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo
  • System zarządzania jakością: Planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów
  • Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi
  • Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie
  • Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością
  • Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE