Kadra

Zajęcia prowadzą praktycy z zakresu systemów zarządzania we wszystkich sektorach przemysłu i usług, posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne. Kadra zaangażowana w prowadzenie szkoleń, na co dzień zajmuje się aktywnym konsultingiem lub auditowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE