Terminy

Termin i miejsce kursu SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Spotkanie 1 / 3 dni /

  • 19 listopada 2021 - 21 listopada 2021

Termin i miejsce kursu PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Spotkanie 1 / 3 dni /

  • 10 grudnia 2021 - 12 grudnia 2021

Spotkanie 2 / 2 dni /

  • 17 grudnia 2021 - 18 grudnia 2021

Termin i miejsce kursu AUDITOR WEWNĘTRZNY ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Spotkanie 1 / 2 dni /

  • 29 listopada 2021 - 1 grudnia 2021

Opłata

Koszt kursu na SPECJALISTĘ wynosi 2 090 PLN [ zwolnione z VAT]
w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia całego kursu, materiały dydaktyczne w wersji drukowanej, obiady, przerwy kawowe, egzamin, certyfikat Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wydany przez TÜV NORD po zdanym egzaminie)

Koszt kursu na PEŁNOMOCNIKA wynosi 3 090 PLN [ zwolnione z VAT]
(w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia całego kursu, materiały dydaktyczne w wersji drukowanej, obiady, przerwy kawowe, egzamin, certyfikat Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wydany przez TÜV NORD po zdanym egzaminie).

Zapisy

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy

plik Word lub plik PDF

i przesłać faxem, pocztą elektroniczną na adres biuro@certyfikacja.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Europejska Grupa Doradcza,
ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE