Kadra

Naszą grupę trenerską tworzą specjaliści z zakresu funduszy europejskich, zarządzania projektami, prawa zamówień publicznych oraz studium wykonalności. Zajęcia prowadzą trenerzy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji, charakteryzujący się wysokim profesjonalizmem. Nastawieni są przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej. Kadra zaangażowana w prowadzenie szkoleń, na co dzień zajmuje się aktywnym konsultingiem w zakresie wykorzystania funduszy europejskich, przygotowywania studiów wykonalności oraz zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE