Zarządzanie środowiskowe

Szkolenia

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

AUDITOR WEW. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Celem kursów jest rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie zagadnień związanych z systemem zarządzania środowiskowego. Szkolenia są objęte procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Cel kursów

Celem szkolenia SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO jest przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym. Grupa zapozna się z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące auditowania SZŚ.

Głównym celem kursu PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO jest przedstawienie standardów środowiskowych, rozwinięcie zagadnień związanych z systemem Zarządzania Środowiskowego w organizacji. Uczestnicy zdobędą umiejętności planowania, wdrażania, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) w organizacji. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najczęściej występujące nieprawidłowości w systemach zarządzania oraz propozycje rozwiązań zmierzających do korygowania i zapobiegania tym nieprawidłowością, w celu zwiększenia efektywności SZŚ.

Głównym celem szkolenia AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO jest zdobycie umiejętności przeprowadzania auditów SZŚ. Uczestnicy zapoznają się z kryteriami auditów wewnętrznych, wymaganiami normy ISO 14001 z punktu widzenia auditora, zasadami przygotowania, zatwierdzania i rozpowszechniania raportów z auditów.

Do kogo skierowane są kursy?

Kursy adresowane są do kadry wdrażającej lub zamierzającej wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego, zainteresowanej zdobyciem wiedzy lub podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie. Program skierowany jest do osób, które podejmą w firmie działania, których celem będzie zapobieganie powstawaniu i systematyczna redukcja zanieczyszczeń.

Korzyści udziału w kursach

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu systemu zarządzania środowiskowego, realizowany przez trenerów praktyków gwarantuje uczestnikom zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. W trakcie szkoleń uczestnicy pracują w kilkuosobowych grupach przy rozwiązywaniu zadań problemowych oraz opracowywaniu przykładów zastosowania wymagań normy. Dzięki temu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu: Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów – materiały drukowane w formie obszernej książki oraz pendrive z aktualnymi wzorami umów, dokumentów, publikacji.

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia dla certyfikacji w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego. Pierwszy stopień to ukończenie szkolenia SZS i zdobycie tytułu SPECJALISTY DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO. Spełnienie tego kryterium pozwala na uczestnictwo w kursie drugiego stopnia – PS i uzyskanie tytułu PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO. Ponadto można od razu przystąpić do szkolenia AWS – dającego po pozytywnie zdanym egzaminie uprawnienia AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE