Kontakt

Biuro Zarządu:

ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz,
Infolinia 0 801 011 665
Tel. 62 767 89 09, Tel. 62 767 89 10;
Fax 62 767 15 59, Fax 62 753 10 33;

Nasze pozostałe serwisy

Napisz do Nas  Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Europejska Grupa Doradcza SP Z O.O. z siedzibą w Kaliszu ul. Serbinowska 1A , NIP 6342545556, (administratora danych) w celu realizacji odpowiedzi na zapytania oraz realizacji zamówień. Podanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, prawnicze. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@eurogrupa.pl

  Europejska Grupa Doradcza SP. Z O.O. z siedzibą Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000229439, NIP: 634-254-55-56, REGON: 278347805, Członkowie zarządu: Andrzej Tokarski, Kapitał zakładowy: 50.000PLN.

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE