Program szkolenia – Menadżer

Kurs trwa 3 dni (24 godzin szkoleniowych) i obejmuje 1 :

Program I spotkania

3 dni – 24 godzin
Dzień I-III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Strukturyzacja strategii

 • typy strategii organizacyjnych
 • proces zarządzania strategicznego
 • strukturyzacja i operacjonalizacja strategii organizacji

Zarządzanie procesowe w organizacji

 • zdefiniowanie głównych procesów
 • identyfikacja procesów kluczowych
 • analiza wartości dla klienta
 • optymalizacja procesów

Zdefiniowanie mierników realizacji strategii

 • powiązanie mierników ze strategią firmy
 • mierniki realizacji strategii a mierniki kontroli bieżącej
 • opracowanie mierników w perspektywie finansowej
 • opracowanie mierników w perspektywie klienta
 • opracowanie mierników w perspektywie procesów wewnętrznych
 • opracowanie mierników w perspektywie rozwoju

Opracowanie strategii funkcjonalnych (każdej w czterech perspektywach BSC)

 • opracowanie strategii z perspektywy finansowej / właścicielska
 • opracowanie strategii z perspektywy rynkowej, zaopatrzenia i logistyki
 • opracowanie strategii z perspektywy zasobów ludzkich, rozwoju
 • opracowanie strategii z perspektywy procesów wewnętrznych

Budowa map strategicznych oraz kart wyników

 • zasady tworzenia map strategicznych
 • identyfikacja zależności pomiędzy celami strategicznymi
 • identyfikacja zależności pomiędzy celami a funkcjami i zakresami sekcji i komórek organizacyjnych
 • określanie sposobów realizacji celów strategicznych
 • określanie celów dla funkcji(pionów), sekcji i komórek organizacyjnych
 • struktura zrównoważonej karty wyników
 • etapy budowania zrównoważonej karty wyników

Organizacja projektu wdrażania BSC

 • uruchomienie projektu i sprawne zarządzanie projektem
 • techniki pracy z grupą
 • moderacja spotkań
 • skuteczne prowadzenie prezentacji
 • zaangażowanie naczelnego kierownictwa i kadry organizacji
 • sprawna komunikacja i przepływ informacji

Zarządzanie zmianą

 • planowanie procesu zmian
 • metody wdrażania zmian
 • OD – tworzenie klimatu zmian
 • metody pobudzania potrzeby zmian
 • załoga w sytuacji zmiany
 • identyfikacja i przezwyciężanie oporu wobec zmian
 • postawy wobec zmian
 • uwarunkowania skutecznej zmiany postaw
 • przywództwo w sytuacji zmiany
 • umiejętność wdrażania zmian
 • tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej na efektywność

Kontrola realizacji strategii

 • controlling strategiczny
 • zakres controllingu
 • narzędzia informatyczne wspomagające controlling
 • źródła informacji controllingowej (system księgowy, CRM, badanie satysfakcji klienta i in.)

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE