Kurs trwa 5 dni (40 godzin lekcyjnych) i obejmuje 2 spotkania

Program I spotkania

DZIEŃ I-III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 • prawo żywnościowe
 • organizacja i zarządzanie
 • Infrastruktura
 • Główne systemy zarządzania
 • Wymagania normy ISO 22000
 • Dokumentacja oraz zapisy wg ISO 22000
 • Programy wstępne i operacyjne programy wstępne
 • Bezpieczeństwo żywności a jakość żywności
 • Procesy technologiczne
 • Rola urzędowych kontroli
 • Polityka bezpieczeństwa żywności
 • Realizacja polityki bezpieczeństwa żywności
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zespół interdyscyplinarny HACCP

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie dnia

Program II spotkania

DZIEŃ IV-V

09.00 - Rozpoczęcie szkolenia

 • Sprawozdawczość z prac Zespołu HACCP
 • Gotowość na sytuacje kryzysowe
 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Harmonogram wdrażania systemu HACCP
 • Tworzenie dokumentacji procesowej
 • Programy wstępne
 • Proces zakupów bezpiecznych surowców i materiałów
 • Organizacja produkcji
 • Analiza zagrożeń
 • Walidacja środków nadzoru
 • Plan HACCP
 • Programy operacyjne
 • Weryfikacja systemu
 • Działania korekcyjne i korygujące dla CCP
 • Zasady nadzorowania dokumentacji oraz zapisów
 • Weryfikacja systemu HACCP
 • Zasady i tryb postępowania
 • Weryfikacja wdrożonego systemu HACCP
 • Audit wewnętrzny
 • Zarządzanie programem auditów
 • Aspekty psychologiczne
 • Poufność Integracja systemów w zarządzaniu firmami branży spożywczej

13.00 - Przerwa obiadowa
17:00 - Podsumowanie kursu
17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.