Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program spotkania

DZIEŃ I-III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Zarządzanie Środowiskowe
  • Główne założenia zarządzania środowiskowego
  • Etyka środowiskowa
 2. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w organizacji
  • Polityka środowiskowa
  • Aspekty środowiskowe
  • Wymagania prawne i inne (prawo ochrony środowiska, gospodarka odpadami, inne ustawy związane)
  • Cele i zdania środowiskowe oraz program(y) zarządzania środowiskowego
  • Struktura i odpowiedzialność
  • Szkolenie, świadomość i kompetencje
  • Komunikowanie się
  • Sterowanie operacyjne
  • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
  • Monitorowanie i pomiary
  • Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
  • Dokumentacja i zapisy SZŚ
  • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
 3. Auditowanie
  • Rodzaje auditów
  • Audity SZŚ
  • Zasady auditowania. Proces auditu wewnętrznego - przegląd typowych działań auditowych.

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie dnia
17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.