Kurs trwa 6 dni (48 godzin lekcyjnych) i obejmuje 2 spotkania:

DZIEŃ I - VI

09:00 – 16.00 – Szkolenie, przerwa kawowa dostępna w ciągu trwania szkolenia

13:00 - Przerwa obiadowa

17.00 – W ostatnim dniu kursu egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska

  • System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo
  • System zarządzania jakością: Planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów
  • Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi
  • Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie
  • Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością
  • Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji