Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program spotkania

DZIEŃ I-III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 • AWB – Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Gotowość i reagowanie na wypadek awarii
 • Audity systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (pierwszej strony, drugiej oraz trzeciej strony)
 • Definicja auditu według PN-ISO 45001
 • Audit procesu i wyrobu
 • Audity zintegrowane (PN-ISO 45001, PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001)
 • Zasady auditowania
 • Zarządzanie programem auditów wewnętrznych
 • Funkcje i odpowiedzialności auditora, zespołu auditorów.
 • Wstępna ocena dokumentacji
 • Zaplanowanie czynności auditowych na miejscu. Sporządzenie planu auditu.
 • Zaplanowanie czynności auditowych Listy kontrolne.
 • Czynności auditowe na miejscu. Spotkanie otwierające.
 • Czynności auditowe na miejscu. Ocena sytuacji audytowych.
 • Komunikowanie się podczas auditu.
  Komunikacja werbalna i pozawerbalna. Aktywne słuchanie. Techniki rozmów i aspekty psychologiczne.
 • Zbieranie dowodów
 • Dokumentacja z obserwacji auditu
 • Rozmowa zamykająca (techniki moderacji)
 • Treść raportu z auditu
 • Sporządzenie raportu z auditu
 • Zatwierdzenie i przekazanie raportu.
 • Poufność raportu
 • Powtórzenie auditu
 • Szkolenie, kształcenie, doświadczenie zawodowe i audytowe
 • Cechy personalne auditora
 • Obszary kompetencji auditora
 • Utrzymanie kwalifikacji, proces oceny auditorów
 • Akredytacja, certyfikacja, auditowanie – podstawowe informacje
 • Certyfikacja, normy będące podstawą certyfikacji

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie dnia
17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.