Zajęcia prowadzą praktycy z zakresu systemów zarządzania we wszystkich sektorach przemysłu i usług, posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne. Kadra zaangażowana w prowadzenie szkoleń, na co dzień zajmuje się aktywnym konsultingiem lub auditowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.